Prawie milion kobiet rocznie doznaje w Polsce różnych form przemocy w Polsce.

 

Co trzecia kobieta w Polsce przynajmniej raz w życiu doznała przemocy.

 

Tylko 20 proc. (oficjalnie zgłoszonych) sprawców przemocy zostaje skazana.

 

Pragnąc zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec kobiet, Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji oraz wybitne polskie osobowości zjednoczyli siły w kampanii społecznej „Kocham. Szanuję” stanowiącej kolejną odsłonę akcji „Kocham. Nie biję”.

 

Najważniejsze założenia kampanii „Kocham. Szanuję” to: uświadomić osobom doznającym przemocy, że można i że warto szukać dla siebie ratunku, oraz skłonić osoby będące świadkami przemocy do tego, by reagowały i stawały w obronie osób jej doznających.

 

Jako Krajowe Centrum Kompetencji przez wiele lat budowaliśmy kampanie nastawione na ochronę dzieci, takie jak „Kocham. Nie biję”. Przez te wszystkie lata wiele organizacji kobiecych zwracało uwagę na brak i jednoczesną potrzebę dużych kampanii społecznych w obszarze ochrony kobiet doznających przemocy. Wychodząc właśnie naprzeciw tym potrzebom zorganizowaliśmy kampanię „Kocham. Szanuję” – mówi Konrad Wojterkowski, fundator Krajowego Centrum Kompetencji i organizator akcji. – Zależy nam na wzmocnieniu bitych kobiet, chcemy sprawić, by przestały się bać. Bo to właśnie strach jest najtrudniejszą do pokonania przeszkodą, dla tych, którzy chcą wyjść z zaklętego kręgu przemocy.

 

Kampanię wsparły osoby znane z małego i dużego ekranu, które wystąpiły w spotach i pozowały do portretów promujących naszą inicjatywę. W I edycji kampanii, która odbyła się na przełomie listopada i grundnia 2017 r. udział wzięły: Dorota Gardias, Edyta Herbuś, Agnieszka Kaczorowska, Anna Kalczyńska, Ania Karwan, Iza Kuna, Karolina Malinowska, Maja Ostaszewska, Karolina Pilarczyk, Joanna Racewicz, Danuta Stenka, Grażyna Wolszczak. W II edycję, która potrwa od 23 kwietnia do 15 maja 2018 r., zaangażowali się: Krzysztof Hołowczyc, Tomasz „Tomson” Lach, Szymon Majewski, Aleksander „Baron” Milwiw-Baron, Czesław Mozil, Remigiusz Mróz, Andrzej Saramonowicz, Rafał Sonik, Bartosz „Śniady” Śniadecki, Tomasz „Torresiwo” Torres, Rafał Wicijowski, Janusz Leon Wiśniewski, Wojtek „Lajan” Witczak.

 

Ze strony internetowej Krajowego Centrum Kompetencji www.kochamszanuje.pl każdy może ściągnąć spot radiowy i telewizyjny oraz wypowiedzi naszych Ambasadorek i Ambasadorów. Wszystkie media mogą je bezpłatnie wyemitować.

 

Dodatkowe informacje dotyczących kampanii „Kocham. Szanuję”: media@kochamszanuje.pl oraz Infolinia Krajowego Centrum Kompetencji: 801 109 801.