Każda kobieta ma prawo być szczęśliwa


Każda kobieta ma prawo być szczęśliwa, każdy człowiek ma prawo być szczęśliwy.

Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji oraz wybitne polskie kobiety zjednoczyli siły, by wspólnie uświadomić jak ogromnym problemem w Polsce jest przemoc wobec kobiet.

 

Prawie milion kobiet rocznie doznaje jakiejkolwiek formy przemocy w Polsce. Co trzecia kobieta w Polsce przynajmniej raz w życiu doznała przemocy. Tylko 20% (oficjalnie zgłoszonych) sprawców przemocy zostaje skazanych.

Czy wiesz, że…

W Polsce co 40 sekund ma miejsce akt przemocy wobec kobiety

W 2013 roku skazano tylko 20% (zgłoszonych) sprawców przemocy

1 000 000 kobiet rocznie doznaje przemocy w Polsce

Co trzecia kobieta w Polsce przynajmniej raz doznała przemocy

Blisko 50% ofiar pozostaje w związkach formalnych ze sprawcami

Ponad 90% osób doznających przemocy w Polsce stanowią kobiety